Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2008

Νεροπατήματα

Λαγγόνα - Phalacrocorax pygmeusΦαλαρίδα - Fulica atra