Σάββατο, 22 Μαρτίου 2008

Θαμνοτσιροβάκος - Sylvia communis

Παρατηρήθηκαν το Σεπτέμβριο κατά τη μετανάστευση μπροστά από το σπίτι μας. Ελπίζω να περάσουν και φέτος. Το συγκεκριμένο είναι θηλυκό ή νεαρό αρσενικό.

Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2008

Βουβόκυκνος - Cygnus olor


Νεροπατήματα

Λαγγόνα - Phalacrocorax pygmeusΦαλαρίδα - Fulica atra

Κορμοράνος - Phalacrocorax carbo


Ροδοπελεκάνοι στην Κερκίνη

Ροδοπελεκάνοι (Pelecanus onocrotalus) έτοιμοι για μετανάστευση μαζί με Αργυροπελεκάνους (Pelecanus crispus) πετούσαν πάνω από την Κερκίνη σε μεγάλους αριθμούς. Πρώτη φορά παρατηρώ τόσους πολλούς μαζί.

Λευκοπελαργός - Ciconia Ciconia

Οι πελαργοί έφτασαν και έπιασαν αμέσως δουλειά.
Κάποιοι βρήκαν τις φωλιές ανέπαφες και απολαμβάνουν το μεσημεριανό ήλιο.
Για κάποιους αλλους είναι φανερό πως έχουν πολυ δουλειά ακόμα μπροστά τους!

Λίμνη Κερκίνη

Καλώς τα....

Σταβλοχελίδονο - Hirundo rustica

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2008

Ν. Αγαθούπολη


Βαρβάρα - Tadorna tardona, Χουλιαρόπαπια - Anas clypeata, Γκισάρι - Aythya ferina Πρασινοκέφαλη Πάπια - Anas platyrhynchos