Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2008

Ροδοπελεκάνοι στην Κερκίνη

Ροδοπελεκάνοι (Pelecanus onocrotalus) έτοιμοι για μετανάστευση μαζί με Αργυροπελεκάνους (Pelecanus crispus) πετούσαν πάνω από την Κερκίνη σε μεγάλους αριθμούς. Πρώτη φορά παρατηρώ τόσους πολλούς μαζί.