Κυριακή, 2 Μαΐου 2010

Ισμαρίδα με πράσινο φόντο

Πορφυροτσικνιάς - (Ardea purpurea - Purple Heron)

 Λευκοπελαργός (Ciconia ciconia - White Stork)

Λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta - Little Egret)

Γαλιάντρα (Melanocorypha calandra - Calandra Lark)

Τσιφτάς (Miliaria calandra - Corn Bunting)