Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus - Common Redshank)
Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2009

Μετανάστευση

Δασότρυγγας (Tringa ochropus - Green Sandpiper)

Μαυρότρυγγας (Tringa erythropus -Spotted Redshank)


Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus - Black-winged Stilt)

Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe - Wheatear)

Η μετανάστευση έχει αρχίσει για τα καλά.

Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus - Oystercatcher)
Λιμόζα (Limosa limosa - Black-tailed Godwit)