Παρασκευή, 29 Φεβρουαρίου 2008

Στρειδοφάγος - Haematopus ostralegus


Βαρβάρα - Tadorna tadorna
Κατσουλιέρης - Galerida cristata

Βρισκονται παντού, ο συγκεκριμένος στον Αξιό

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2008

Υφάντρα - Remiz pendulinus


Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2008

Μικρή Βόλβη

Αργυροπελεκάνος - Pelecanus crispus

Οι αργυροπελεκάνοι με το τεράστιο άνοιγμα φτερών καθηλώνουν σχεδόν πάντα τα βλέμματα των περαστικών στον ουρανό.

Σταχτοτσικνιάς - Ardea cinerea
Οι σταχτοτσικνιάδες γύρω από το χωριό μοιάζουν να μην ενοχλούνται από τους επισκέπτες. Μπορεί κανείς να τους δει ακόμα και στις σκεπές των σπιτιών.