Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

Ανοιξιάτικες στιγμές

Αγκαθοκαλημάνα (Vanellus spinosus -Spur-winged Lapwing)

Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis - Whitethroat)

Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus - Common Redshank)

Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus - Kentish Plover)

Βουβός Κύκνος (Cygnus olor - Mute Swan)

Τσιφτάς (Emberiza calandra -Corn Bunting)