Κυριακή, 5 Απριλίου 2009

Τουρλια

Τουρλίδα (Numenius arquata - Eurasian Curlew)

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus -Whimbrel)

"Ξεκίνησε και στην Ελλάδα το πρόγραμμα εντοπισμού της λεπτομύτας , του πιο σπάνιου από τα έξι τουρλιά που υπάρχουν.Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΕΟΕ."

via