Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2008

Αιγαιόγλαρος - Larus audouinii

Σε αντίθεση με τους μαυροπετρίτες η μόνη φορά που καταφέραμε να δούμε και να φωτογραφήσουμε έναν αιγαιόγλαρο ήταν όταν βρισκόμασταν στην Τέλενδο. Αν και η απόσταση μεταξύ Καλύμνου και Τελένδου ήταν μικρή, ο συγκεκριμένος γλάρος σε καμία περίπτωση δεν πλησίαζε τις δύο ακτές, πετώντας πάντα σε πολύ μεγάλη απόσταση.