Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2008

Ακτίτης - Actitis hypoleucos


Παρατηρήθηκε στις εκβολές του Γαλλικού. Τα παρυδάτια (και όχι μόνο) είναι ακόμα λίγο δύσκολα για εμάς να τα ξεχωρίσουμε, ακόμα και αν τα παρατηρούμε μαζί με τον οδηγό. Μάλλον θα χρειαστεί περισσότερη εξάσκηση.