Κυριακή, 24 Μαΐου 2009

Πτήσεις VI


Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo - Common Tern)


Μελισσοφάγος (Merops apiaster - Bee eater)


Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta - Little Egret)Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus - Glossy Ibis)


Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea - Purple Heron)