Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2008

Νέοι επισκέπτες στη γειτονιά

Ένας Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis - Whitethroat). Πέρυσι κατά τη φθινοπωρινή μετανάστευση είχαν ξαναπεράσει. Βλέπε εδώ

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula - European Robin)

Ένας Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros - Black Redstart) πάντα συνεπής στη επιστροφή του στη δεντροφυτεία το χειμώνα.