Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2008

Μερικές ακόμα από το Καλοχώρι

Νεαρό Μουστακογλάρονο ( Chlidonias hybrius - Whiskered Tern )

Θαμνοφυλλοσκόπος ( Phylloscopus trochilus - Willow Warbler )

Αβοκέτες ( Recurvirostra avosetta - Avocet ) που έρχονται στα μέρη μας να ξεχειμωνιάσουν

Οχθοχελίδονα ( Riparia riparia - Sand Martin )

Ακτίτης ( Actitis hypoleucos -Common Sandpiper )