Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

Βραχοκιρκίνεζο - Falco tinnunculus


Η βροχή που πέφτει ασταμάτητα μας έχει καθηλώσει στο σπίτι,
αλλά το βραχοκιρκίνεζο μας έκανε τη χάρη και ήρθε αυτό σε εμάς.