Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2008

Καλοχώρι

Σταχτοτσικνιάς - Ardea cinerea

Δενδροσπουργίτης - Passer montanus

Αργυροτσικνιάς - Egretta Alba
Αργυροτσικνιάς - Egretta Alba, Χουλιαρομύτα - Platalea leucorodia