Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2008

Δεντροφυτεία

Ένας Σπίνος (Fringilla coelebs) σε ώρα φαγητού

Θαμνοφυλλοσκόπος - Phylloscopus trochilus

Δεντροσπουργίτης - Passer montanus

Στο άλσος έχουν μείνει ελάχιστοι πλέον Τσαλαπετεινοί (Upupa epops), αφού τα μικρά μεγάλωσαν, και μετακινήθηκαν σε δροσερότερα και υγρότερα μέρη.


Μία καλύτερη φωτογραφία μιας Ωχροσταχτάρας (Apus pallidus)